Search "nha khoa trồng răng implant tốt nhất"

  Doctor related to "nha khoa trồng răng implant tốt nhất"


Did not find doctor you requested......


  Posts related to "nha khoa trồng răng implant tốt nhất"


Vì sao chọn Nha khoa Nhân Tâm ?

  • 2017/10/16
  • 1537

Vì sao chọn Nha khoa Nhân Tâm ?

Read More

  Album related to "nha khoa trồng răng implant tốt nhất"Did not find the album you requested......


Tiến sĩ – Bác sĩ Võ Văn Nhân


Tốt nghiệp chương trình Master Implant trường Đại Học UCLA - Hoa Kỳ

Thành tựu:

Bác sĩ Việt Nam đầu tiên phẫu thuật phẫu thuật cấy ghép Implant và cấy ghép răng cho những người không có răng bẩm sinh.

Chi tiết liên hệ:


    807 đường 3/2 - Phường 7 - Quận 10 - Tp. HCM

  drnhan1@gmail.com - drnhan1@hotmail.com

    +84 989016780

   (+84.28) 39570229 – (+84.28) 39575569