Search "chi phí trồng răng implant"

  Doctor related to "chi phí trồng răng implant"


Did not find doctor you requested......


  Posts related to "chi phí trồng răng implant"


BÀNG GIÁ TỔNG HỢP DỊCH VỤ TẠI NHA KHOA NHÂN TÂM

  • 2017/10/16
  • 331

BÀNG GIÁ TỔNG HỢP DỊCH VỤ TẠI NHA KHOA NHÂN TÂM

Read More

  Album related to "chi phí trồng răng implant"Did not find the album you requested......


Tiến sĩ – Bác sĩ Võ Văn Nhân


Tốt nghiệp chương trình Master Implant trường Đại Học UCLA - Hoa Kỳ

Thành tựu:

Bác sĩ Việt Nam đầu tiên phẫu thuật phẫu thuật cấy ghép Implant và cấy ghép răng cho những người không có răng bẩm sinh.

Chi tiết liên hệ:


    807 đường 3/2 - Phường 7 - Quận 10 - Tp. HCM

  drnhan1@gmail.com - drnhan1@hotmail.com

    +84 989016780

   (+84.28) 39570229 – (+84.28) 39575569