Search "bác sĩ nha khoa làm implant chất lượng tại Tphcm"

  Doctor related to "bác sĩ nha khoa làm implant chất lượng tại Tphcm"


Did not find doctor you requested......


  Posts related to "bác sĩ nha khoa làm implant chất lượng tại Tphcm"


TIẾN SĨ . BÁC SĨ VÕ VĂN NHÂN

  • 2017/10/16
  • 695

TIẾN SĨ . BÁC SĨ VÕ VĂN NHÂN

Read More

  Album related to "bác sĩ nha khoa làm implant chất lượng tại Tphcm"Did not find the album you requested......


Tiến sĩ – Bác sĩ Võ Văn Nhân


Tốt nghiệp chương trình Master Implant trường Đại Học UCLA - Hoa Kỳ

Thành tựu:

Bác sĩ Việt Nam đầu tiên phẫu thuật phẫu thuật cấy ghép Implant và cấy ghép răng cho những người không có răng bẩm sinh.

Chi tiết liên hệ:


    807 đường 3/2 - Phường 7 - Quận 10 - Tp. HCM

  drnhan1@gmail.com - drnhan1@hotmail.com

    +84 989016780

   (+84.28) 39570229 – (+84.28) 39575569