Search "Trường hợp nào phải ghép xương khi trồng răng implant?"

  Doctor related to "Trường hợp nào phải ghép xương khi trồng răng implant?"


Did not find doctor you requested......


  Posts related to "Trường hợp nào phải ghép xương khi trồng răng implant?"


Trường hợp nào phải ghép xương khi trồng răng implant?

  • 2018/03/16
  • 313

Trồng răng implant là giải pháp an toàn và hiệu quả cho những trường hợp bị mất răng.

Read More

  Album related to "Trường hợp nào phải ghép xương khi trồng răng implant?"Did not find the album you requested......


Tiến sĩ – Bác sĩ Võ Văn Nhân


Tốt nghiệp chương trình Master Implant trường Đại Học UCLA - Hoa Kỳ

Thành tựu:

Bác sĩ Việt Nam đầu tiên phẫu thuật phẫu thuật cấy ghép Implant và cấy ghép răng cho những người không có răng bẩm sinh.

Chi tiết liên hệ:


    807 đường 3/2 - Phường 7 - Quận 10 - Tp. HCM

  drnhan1@gmail.com - drnhan1@hotmail.com

    +84 989016780

   (+84.28) 39570229 – (+84.28) 39575569