Search "Cấy ghép implant - Giải pháp phục hình răng cho người cao tuổi"

  Doctor related to "Cấy ghép implant - Giải pháp phục hình răng cho người cao tuổi"


Did not find doctor you requested......


  Posts related to "Cấy ghép implant - Giải pháp phục hình răng cho người cao tuổi"


Cấy ghép implant - Giải pháp phục hình răng cho người cao tuổi

  • 2018/03/16
  • 315

Cấy ghép implant - Giải pháp phục hình răng cho người cao tuổi

Read More

  Album related to "Cấy ghép implant - Giải pháp phục hình răng cho người cao tuổi"Did not find the album you requested......


Tiến sĩ – Bác sĩ Võ Văn Nhân


Tốt nghiệp chương trình Master Implant trường Đại Học UCLA - Hoa Kỳ

Thành tựu:

Bác sĩ Việt Nam đầu tiên phẫu thuật phẫu thuật cấy ghép Implant và cấy ghép răng cho những người không có răng bẩm sinh.

Chi tiết liên hệ:


    807 đường 3/2 - Phường 7 - Quận 10 - Tp. HCM

  drnhan1@gmail.com - drnhan1@hotmail.com

    +84 989016780

   (+84.28) 39570229 – (+84.28) 39575569