Search "Ưu điểm của công nghệ cấy ghép răng implant"

  Doctor related to "Ưu điểm của công nghệ cấy ghép răng implant"


Did not find doctor you requested......


  Posts related to "Ưu điểm của công nghệ cấy ghép răng implant"


Ưu điểm của công nghệ cấy ghép răng implant

  • 2018/03/16
  • 518

Cấy ghép răng implant là phương pháp trồng răng giả được nhiều người lựa chọn khi răng bị mất.

Read More

  Album related to "Ưu điểm của công nghệ cấy ghép răng implant"Did not find the album you requested......


Tiến sĩ – Bác sĩ Võ Văn Nhân


Tốt nghiệp chương trình Master Implant trường Đại Học UCLA - Hoa Kỳ

Thành tựu:

Bác sĩ Việt Nam đầu tiên phẫu thuật phẫu thuật cấy ghép Implant và cấy ghép răng cho những người không có răng bẩm sinh.

Chi tiết liên hệ:


    807 đường 3/2 - Phường 7 - Quận 10 - Tp. HCM

  drnhan1@gmail.com - drnhan1@hotmail.com

    +84 989016780

   (+84.28) 39570229 – (+84.28) 39575569