Search "Đánh giá tiêu chuẩn chất lượng xương hàm trong cấy ghép implant"

  Doctor related to "Đánh giá tiêu chuẩn chất lượng xương hàm trong cấy ghép implant"


Did not find doctor you requested......


  Posts related to "Đánh giá tiêu chuẩn chất lượng xương hàm trong cấy ghép implant"


Đánh giá tiêu chuẩn chất lượng xương hàm trong cấy ghép implant

  • 2018/03/16
  • 263

Xương hàm giữ một vai trò quan trọng trong cấy ghép implant, giúp đảm bảo việc điều trị được thành công như mong muốn.

Read More

Đánh giá tiêu chuẩn chất lượng xương hàm trong cấy ghép implant

  • 2018/03/16
  • 805

Xương hàm giữ một vai trò quan trọng trong cấy ghép implant, giúp đảm bảo việc điều trị được thành công như mong muốn.

Read More

  Album related to "Đánh giá tiêu chuẩn chất lượng xương hàm trong cấy ghép implant"Did not find the album you requested......


Tiến sĩ – Bác sĩ Võ Văn Nhân


Tốt nghiệp chương trình Master Implant trường Đại Học UCLA - Hoa Kỳ

Thành tựu:

Bác sĩ Việt Nam đầu tiên phẫu thuật phẫu thuật cấy ghép Implant và cấy ghép răng cho những người không có răng bẩm sinh.

Chi tiết liên hệ:


    807 đường 3/2 - Phường 7 - Quận 10 - Tp. HCM

  drnhan1@gmail.com - drnhan1@hotmail.com

    +84 989016780

   (+84.28) 39570229 – (+84.28) 39575569